Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

1 ožujka, 2012

U Varaždinskoj županiji sporadični slučaj mišje groznice registriran je 2010.