Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

8 rujna, 2022

UZIMANJE, TRANSPORT I POHRANA UZORAKA ZA MIKROBIOLOŠKU ANALIZU DOK-USLUGE-5.4.2 Svi

Prijem pacijenata i uzoraka Prijem pacijenata i uzoraka provodi se