Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Odjel za kontrolu hrane, vode te zaštitu i unapređenje okoliša

Laboratorij ispituje, prati i proučava  zdravstvenu ispravnost  vode za  piće,  

Odjel za kontrolu hrane ispituje, prati i proučava zdravstvenu ispravnost