ZZJZZV

STRUČNI SKUP POVODOM SVJETSKOG DANA ZDRAVLJA 2014.

„Mali ubod – velika opasnost“
javnozdravstveni značaj bolesti koje prenose insekti i zdravstvena sigurnost putnika (turista)

Povodom Svjetskog dana zdravlja 2014. godine, Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije je organizirao stručni skup za djelatnike u zdravstvu i
školstvu , otvoren i za građanstvo na temu „Mali ubod – velika opasnost!“ –javnozdravstveni značaj bolesti koje se prenose vektorima (insektima ). Osnovnoj
temi istaknutoj od strane Svjetske zdravstvene organizacije, pridružili smo i druge teme aktualne za naše podneblje kao što su hitna stanja povezana s
ubodima insekata ili zdravstvena sigurnost vode i hrane tijekom putovanja u zemlje nižeg standarda i dr.
Raspored predavanja je bio kako slijedi u nastavku , a skup je bodovan od strane Hrvatske liječničke komore sa 6 bodova za predavače i 4 boda za slušače te
od strane Hrvatske komore sanitarnih inženjera.

STRUČNI SKUP POVODOM
SVJETSKOG DANA ZDRAVLJA 2014.

„Mali ubod – velika opasnost“

javnozdravstveni značaj bolesti koje prenose insekti i zdravstvena sigurnost putnika (turista)

10:00 – 10:15 Pozdravne riječi Predstavnici županije i grada, ravnatelj ZZJZ, predstavnici turističkih zajednica grada i županije
10:15 – 10:20 Uvodno o Svjetskom danu zdravlja 2014. Dr. Stipešević Rakamarić
10:20 – 10:45 „Insekti kao vektori zaraznih bolesti – kako ih uspješno suzbijati“ mr. Tomislav Hrupački, dr. med. vet.
10:45 – 11:10 „Infekcija Virusom zapadnog Nila“ Katica Čusek Adamić, dr. med. , spec. epidemiologije
11:10 – 11:35 „Bolesti koje prenose krpelji – Lyme borelioza i KME“ mr. Irena Stipešević Rakamarić, dr. med., spec. javnog zdravstva i
Mateja Grizelj, dr. med.
11:35 – 12:00 „Ušljivost glave i vrata – kako prevenirati epidemiju u odgojno – obrazovnim ustanovama“ Tanja Obelić – Babok , dr. med. , spec. školske i sveučilišne medicine , ZZJZ
12:00 – 12:25 „Hitna stanja povezana s ubodima insekata“ Suzana Bačani, dr. med. , Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije
12:25 –12:45 PAUZA ZA KAVU I OSVJEŽENJE
12:45 – 13:10 „Zarazne bolesti koje se prenose hranom i vodom“ Iva Košćak, dr. med., spec. kliničke mikrobiologije s parazitologijom
13:10 – 13:35 „Savjeti putnicima i turistima za sigurnost hrane i vode“ Alema Ježić, dipl. ing. prehrambene tehnologije
13:35 – 14:00 „Praktični aspekti putovanja u tropske krajeve – kako preventivno djelovati“ Ljiljana Plačko, dr. med., spec. epidemiologije

mr. Irena Stipešević Rakamarić, dr. med., spec. javnog zdravstva

Djelatnost za javno zdravstvo i socijalnu medicinu