Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Objave za medije

Prema zadnjim  podacima objavljenih 6. siječnja od Europskog centra za

Prema zadnjim  podacima objavljenih 6. siječnja od Europskog centra za

I ove godine kao i svake prethodne očekuje se epidemija

I ove godine kao i svake prethodne očekuje se epidemija

Radi eradikacije bjesnoće u populaciji lisica kao glavnih rezervoara bolesti,

Radi eradikacije bjesnoće u populaciji lisica kao glavnih rezervoara bolesti,

U Varaždinskoj županiji od početka prijavljivanja gripe 22.12.2010. do 28.03.2011.