Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

9 lipnja, 2011

U organizaciji Djelatnosti za javno zdravstvo i socijalnu medicinu ,
Zašto je liječenje ovisnika važno za prevenciju ovisnosti?

Život,tjelesni,psihički i socijalni integritet su osnovne vrijednosti čovjeka. One u

Marihuana je najraširenija nezakonita droga koja se izrađuje od mješavine

Vjera bez ljubavi čini nas fanatičnima. Dužnost bez ljubavi čini