O djelatnosti

O djelatnosti

USTROJ DJELATNOSTI: HIGIJENSKO EPIDEMIOLOŠKA DJELATNOST VARAŽDIN

1.1.Odjel za zarazne bolesti

1.2.Odjel za kronične nezarazne bolest

ISPOSTAVE : - Novi Marof

- Ivanec

- Ludbreg

VODITELJ DJELATNOSTI: Katica Čusek Adamić, dr.med.spec.epidemiolog

AKTIVNOSTI DJELATNOSTI

Djelatnost za epidemiologiju provodi aktivnosti propisane Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN100/18) i kontinuirano provodi mjere higijensko- epidemiološke zaštite s epidemiološkom analizom stanja na području Varaždinske županije propisane Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolestima s njegovim dopunama i izmjenama( NN 79/07,113/08,43/09,130/17) Djelatnost za epidemiologiju obavlja slijedeće aktivnosti:

 • kontinuirano i periodično prijavljivanje zaraznih bolesti s područja županije u skladu s
 • odredbama
 • praćenje kretanja zaraznih bolesti, rano otkrivanje izvora zaraze i putova širenja zaraznih bolesti te provođenje općih i posebnih protuepidemijskih mjera
 • nadzor nad kliconošama ( crijevne zarazne bolesti, HBV pozitivni, HIV, HCV
 • pozitivni i dr. zarazne bolesti )
 • zdravstveni nadzor tuberkuloznih bolesnika i kontakta te vođenje registara oboljelih od TBC-a
 • vođenje registra o HCV, HBV, CZB, HIV, SPB i drugih specifičnih zaraznih bolesti
 • cijepljenje, kemoprofilaksa, savjetovanje putnika i nadzor nad povratnicima iz zemalja s karantenskim bolestima
 • pregledi osoba pod zdravstvenim nadzorom
 • distribucija obveznih cjepiva ugovorenim zdravstvenim ustanovama i ugovornim
 • zdravstvenim radnicima koji provode obvezna cijepljenja
 •  izrada plana cijepljenja i nadzor nad provođenjem obvezne imunizacije - mjesečna i godišnja izvješća za HZZJZ
 • antirabična obrada i cijepljenje pacijenta
 • cijepljenje protiv hepatitisa B, influence, trbušnog tifusa, pneumokokne, meningokokne bolesti, HPV-bolesti i dr. bolesti
 • sudjelovanje u provođenju nacionalnog i županijskog programa ranog otkrivanja karcinoma debelog crijeva
 • sudjelovanje u predlaganju i provođenju preventivnih programa za prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti uz evaluaciju istih
 • izrada programa i provođenje programa unapređenja i zaštite zdravlja osoba treće životne dobi te evaluacija istih
 • savjetovanje i konzultacija o cijepljenju
 • nadzor, kontrola i sprječavanje širenja hospitalnih infekcija u županijskim bolnicama i drugim Ustanovama koje pružaju njegu i skrb svojim korisnicima

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
16.07.       niska       umjerena       umjerena
17.07.       niska       umjerena       umjerena
18.07.       niska       umjerena       umjerena

Alergijski semafor

14.07.2019
Drveće        niska
Korov        umjerena
Trave        umjerena

Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Ispostava Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Ispostava Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Ispostava Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka