O djelatnosti

USTROJ DJELATNOSTI:

o    EPIDEMIOLOŠKA DJELATNOST VARAŽDIN:

-       Cjepna ambulanta

-       Epidemiološka ambulanta

-       Ambulanta za pregled osoba pod zdravstvenim nadzorom

-       Antirabična ambulanta

-       NPP rano otkrivanje raka debelog crijeva

o    AMBULANTA Novi Marof

o    AMBULANTA Ivanec

o    AMBULANTA Ludbreg

VODITELJ DJELATNOSTI: Katica Čusek Adamić, dr.med.spec.epidemiolog

AKTIVNOSTI DJELATNOSTI

Epidemiološka djelatnost provodi aktivnosti propisane Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN100/18) i kontinuirano provodi mjere epidemiološke zaštite s epidemiološkom analizom stanja na području Varaždinske županije propisane Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolestima s njegovim dopunama i izmjenama (NN 79/07,113/08,43/09,130/17)

Epidemiološka djelatnost obavlja slijedeće aktivnosti:

 • kontinuirano i periodično prijavljivanje zaraznih bolesti s područja županije u skladu s odredbama
 • praćenje kretanja zaraznih bolesti, rano otkrivanje izvora zaraze i putova širenja zaraznih bolesti te provođenje općih i posebnih protuepidemijskih mjera
 • nadzor nad kliconošama ( crijevne zarazne bolesti, HBV pozitivni, HIV, HCV pozitivni i dr. zarazne bolesti )
 • zdravstveni nadzor tuberkuloznih bolesnika i kontakta te vođenje registara oboljelih od TBC-a
 • vođenje registra o HCV, HBV, CZB, HIV, SPB i drugih specifičnih zaraznih bolesti
 • cijepljenje, kemoprofilaksa, savjetovanje putnika i nadzor nad povratnicima iz zemalja s karantenskim bolestima
 • pregledi osoba pod zdravstvenim nadzorom
 • distribucija obveznih cjepiva ugovorenim zdravstvenim ustanovama i ugovornim zdravstvenim radnicima koji provode obvezna cijepljenja
 • izrada plana cijepljenja i nadzor nad provođenjem obvezne imunizacije - mjesečna i godišnja izvješća za HZZJZ
 • antirabična obrada i cijepljenje pacijenta
 • cijepljenje protiv hepatitisa B, influence, trbušnog tifusa, pneumokokne, meningokokne bolesti, HPV-bolesti i dr. bolesti
 • sudjelovanje u provođenju nacionalnog i županijskog programa ranog otkrivanja karcinoma debelog crijeva
 • sudjelovanje u predlaganju i provođenju preventivnih programa za prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti uz evaluaciju istih
 • izrada programa i provođenje programa unapređenja i zaštite zdravlja osoba treće životne dobi te evaluacija istih
 • savjetovanje i konzultacija o cijepljenju
 • nadzor, kontrola i sprječavanje širenja hospitalnih infekcija u županijskim bolnicama i drugim Ustanovama koje pružaju njegu i skrb svojim korisnicima

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
31.10.       nema       nema       nema

Alergijski semafor

31.10.2021
Drveće        nema
Korov        nema
Trave        nema

Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Epidemiološka ambulanta Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Epidemiološka ambulanta Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Epidemiološka ambulanta Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka