Kontakti

Voditelj djelatnosti
Vedran Klarić, mag. inf.
Telefon: +385 (42) 653 145
Mob: +385 099 2604 238
E-mail:

vedran.klaric@zzjzzv.hr
vekiklaric@gmail.com

 


Salda kontno i materijelno knjigovodstvo
Darinka Delić
Smiljana Vincek
Telefon: +385 (42) 653-151
E-mail: darinka.delic@zzjzzv.hr
E-mail: smiljana@zzjzzv.hr

Fakturiranje i urudžbeni
Sašenka Cvetko
Telefon: +385 (42) 653-152
E-mail: racunovodstvo@zzjzzv.hr

Voditelj odjela za opće, pravne i kadrovske poslove
Renata Zidarić, struč.spec. ing.org.
Telefon: +385 (42) 653-153
Mobitel: +385 099 2414 601
E-mail: renata.zidaric@zzjzzv.hr

Likvidatura računa, reklamacije, obračun plaća, blagajna
Gordana Kubiček Hojski, oec.
Nada Hercigonja, oec.
Telefon: +385 (42) 653-154
E-mail:
 
nabava@zzjzzv.hr
reklamacije@zzjzzv.hr
placa@zzjzzv.hr

Javna nabava i unutarnja kontrola
Josip Golubar dipl.oec.
Telefon: +385 (42) 653 156
Mob: +385 099 3124 129
E-mail: jgolubar@zzjzzv.hr

Voditelj odjela za računovodstvo, financije i nabavu
Zdravka Petrinec, oec.
Telefon: +385 (42) 653 157
Fax: +385 (42) 653 172
Mob: +385 098 9188 983
E-mail: javno.zdravstvo@vz.t-com.hr
Prava služba
Sanja Kurečić, dipl. iur.
Telefon: +385 (42) 653 150
Mob: +385 099 397 1800
E-mail: sanja.kurecic@vz.htnet.hr

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
15.05.       visoka       umjerena       visoka
16.05.       visoka       umjerena       visoka
17.05.       umjerena       niska       umjerena

Alergijski semafor

13.05.2021
Drveće        umjerena
Korov        niska
Trave        umjerena

Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Epidemiološka ambulanta Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Epidemiološka ambulanta Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Epidemiološka ambulanta Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka