Kontakti

Voditelj djelatnosti
Sanja Kurečić, dipl. iur.
Telefon: +385 (42) 653 150
Mob: +385 099 397 1800
E-mail: sanja.kurecic@vz.htnet.hr

Salda kontno i materijelno knjigovodstvo
Darinka Delić
Smiljana Vincek
Telefon: +385 (42) 653-151
E-mail: darinka.delic@zzjzzv.hr

Fakturiranje i urudžbeni
Sašenka Cvetko
Telefon: +385 (42) 653-152
E-mail: racunovodstvo@zzjzzv.hr

Stručnjak zaštite na radu i voditelj kvalitete
Renata Zidarić, struč.spec. ing.org.
Telefon: +385 (42) 653-153
Mobitel: +385 099 2414 601
E-mail: renata.zidaric@zzjzzv.hr

Likvidatura računa, reklamacije, obračun plaća, blagajna
Tatjana Kanjuh, oec.
Nada Hercigonja, oec.
Telefon: +385 (42) 653-154
E-mail:
 
reklamacije@zzjzzv.hr
placa@zzjzzv.hr

Voditelj stručno ekonomskih poslova
Josip Golubar dipl.oec.
Telefon: +385 (42) 653 156
Mob: +385 099 3124 129
E-mail: jgolubar@zzjzzv.hr

Glavni knjigovođa
Zdravka Petrinec, oec.
Telefon: +385 (42) 653 157
Fax: +385 (42) 653 171
Mob: +385 098 9188 983
E-mail: javno.zdravstvo@vz.t-com.hr
Informatika
Vedran Klarić, mag. inf.
Telefon: +385 (42) 653 145
Mob: +385 099 2604 238
E-mail: veki.klaric@gmail.com

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
22.06.       niska       visoka       umjerena
23.06.       niska       visoka       visoka
24.06.       niska       visoka       visoka
25.06.       niska       visoka       visoka
26.06.       niska       visoka       visoka

Alergijski semafor

17.06.2018
Drveće        niska
Korov        umjerena
Trave        umjerena

Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Ispostava Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Ispostava Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Ispostava Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka