Kontakti

Voditelj djelatnosti
Sanja Kurečić, dipl. iur.
Telefon: +385 (42) 653 150
Mob: +385 099 397 1800
E-mail: sanja.kurecic@vz.htnet.hr

Salda kontno i materijelno knjigovodstvo
Darinka Delić
Smiljana Vincek
Telefon: +385 (42) 653-151
E-mail: darinka.delic@zzjzzv.hr

Fakturiranje i urudžbeni
Sašenka Cvetko
Telefon: +385 (42) 653-152
E-mail: racunovodstvo@zzjzzv.hr

Stručnjak zaštite na radu i voditelj kvalitete
Renata Zidarić, struč.spec. ing.org.
Telefon: +385 (42) 653-153
Mobitel: +385 099 2414 601
E-mail: renata.zidaric@zzjzzv.hr

Likvidatura računa, reklamacije, obračun plaća, blagajna
Tatjana Kanjuh, oec.
Nada Hercigonja, oec.
Telefon: +385 (42) 653-154
E-mail:
 
reklamacije@zzjzzv.hr
placa@zzjzzv.hr

Voditelj stručno ekonomskih poslova
Josip Golubar dipl.oec.
Telefon: +385 (42) 653 156
Mob: +385 099 3124 129
E-mail: jgolubar@zzjzzv.hr

Glavni knjigovođa
Zdravka Petrinec, oec.
Telefon: +385 (42) 653 157
Fax: +385 (42) 653 172
Mob: +385 098 9188 983
E-mail: javno.zdravstvo@vz.t-com.hr
Informatika
Vedran Klarić, mag. inf.
Telefon: +385 (42) 653 145
Mob: +385 099 2604 238
E-mail: veki.klaric@gmail.com

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
16.10.       nema       niska       niska
17.10.       nema       niska       niska
18.10.       nema       niska       niska

Alergijski semafor

14.10.2018
Drveće        nema
Korov        niska
Trave        nema

Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Ispostava Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Ispostava Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Ispostava Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka