Zaštita na radu

 • stručna pomoć poslodavcu u provedbi i unapređivanju zaštite na radu
 • provodi nadzor nad primjenom mjera zaštite na radu
 • potiče poslodavca da nadležne službe poslodavca otklanjaju utvrđene nedostatke glede ZNR-a
 • prati ozljede na radu i profesionalne bolesti, te izrađuje godišnja izvješća za potrebe poslodavca
 • surađuje s tijelima inspekcije rada, Zavodom za zaštitu na radu, te ovlaštenim ustanovama i trgovačkim društvima koji se bave poslovima zaštite na radu
 • osposobljava povjerenika zaposlenika za zaštitu na radu i pomaganje u njihovom radu
 • izrađuje normativne akte
 • sudjeluje u radu odbora za zaštitu na radu
 • predlaže mjere za poboljšanje stanja zaštite na radu
 • surađuje sa stručnim službama poslodavca prilikom izgradnje i rekonstrukcije objekata namjenjenih za rad, nabavi strojeva i uređaja te osobnih zaštitnih sredstava
 • surađuje sa specijalistima medicine rada
 • predlaže mjere za poboljšavanje stanja ZNR-a, suradnja sa stručnim ustanovama, organizacijama, vodi poslove ZNR-a pojedinih službi poslodavca, organizira ZNR-u unutar Zavoda
 • vodi brigu o dokumentaciji i vodi evidenciju te dostavlja izvještaje
 • izrađuje prijedlog programa ZNR-u
Kontakt
Renata Zidarić, struč.spec.ing.org.
Telefon: +385 (42) 653 153
Mob: +385 (99) 2414 601
E-mail: renata.zidaric@zzjzzv.hr

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
26.10.       nema       niska       nema
27.10.       nema       niska       nema
28.10.       nema       niska       nema
29.10.       nema       niska       nema

Alergijski semafor

31.10.2018
Drveće        nema
Korov        nema
Trave        nema

Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Ispostava Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Ispostava Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Ispostava Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka