Zaštita na radu

 • stručna pomoć poslodavcu u provedbi i unapređivanju zaštite na radu
 • provodi nadzor nad primjenom mjera zaštite na radu
 • potiče poslodavca da nadležne službe poslodavca otklanjaju utvrđene nedostatke glede ZNR-a
 • prati ozljede na radu i profesionalne bolesti, te izrađuje godišnja izvješća za potrebe poslodavca
 • surađuje s tijelima inspekcije rada, Zavodom za zaštitu na radu, te ovlaštenim ustanovama i trgovačkim društvima koji se bave poslovima zaštite na radu
 • osposobljava povjerenika zaposlenika za zaštitu na radu i pomaganje u njihovom radu
 • izrađuje normativne akte
 • sudjeluje u radu odbora za zaštitu na radu
 • predlaže mjere za poboljšanje stanja zaštite na radu
 • surađuje sa stručnim službama poslodavca prilikom izgradnje i rekonstrukcije objekata namjenjenih za rad, nabavi strojeva i uređaja te osobnih zaštitnih sredstava
 • surađuje sa specijalistima medicine rada
 • predlaže mjere za poboljšavanje stanja ZNR-a, suradnja sa stručnim ustanovama, organizacijama, vodi poslove ZNR-a pojedinih službi poslodavca, organizira ZNR-u unutar Zavoda
 • vodi brigu o dokumentaciji i vodi evidenciju te dostavlja izvještaje
 • izrađuje prijedlog programa ZNR-u
Kontakt
Renata Zidarić, struč.spec.ing.org.
Telefon: +385 (42) 653 153
Mob: +385 (99) 2414 601
E-mail: renata.zidaric@zzjzzv.hr

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
22.10.       nema       niska       niska
23.10.       nema       niska       niska
24.10.       nema       niska       niska

Alergijski semafor

20.10.2021
Drveće        nema
Korov        niska
Trave        niska

Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Epidemiološka ambulanta Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Epidemiološka ambulanta Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Epidemiološka ambulanta Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka