O djelatnosti

Glavne aktivnosti djelatnosti:

  • prikupljanje, kontrola, obrada, analiza i objava zdravstveno statističkih podatake (o uzrocima smrti,o bolnički liječenim osobama, o radu specijalističko- konzilijarne zdravstvene službe, o radu i utvrđenom morbiditetu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, zdravstvenim ustanovama i njihovoj organizacijskoj strukturi te djelatnicima u zdravstvu županije)
  • pružanje stručne i metodološke pomoći zdravstvenim ustanovama i djelatnicima na terenu u vezi s poslovima zdravstvene statistike
  • na temelju prikupljenih i obrađenih podataka davanje ocjene zdravstvenog statusa pučanstva županije te ocjenu kvalitete rada zdravstvenih ustanova i organizacije zdravstvene zaštite u županiji
  • uobličavanje javno- zdravstvene politike predlaganjem, poticanjem i sudjelovanjem u organizaciji i provođenju programa promicanja zdravlja, prevencije bolesti i unaprjeđenja kvalitete i sustava zdravstva na razini županije 
  • provođenje  zdravstvenog prosvjećivanja i promicanje zdravlja prema nacionalnim i županijskim javno-zdravstvenim prioritetima   
  • provođenje mjera prevencije kroničnih masovnih bolesti i s tim u vezi provođenje Nacionalnih programa prevencije i ranog otkrivanja kroničnih nezaraznih bolesti
  • sudjelovanje u provedbi zdravstvenog odgoja svih skupina stanovništva
  • zaštita mentalnog zdravlja, prevencija i izvanbolničko liječenje ovisnosti kroz djelatnost Odjela za mentalno zdravlje, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti  

Pri Djelatnosti za javno zdravstvo djeluje i Odjel za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti formiran je iz nekadašnjeg županijskog Centra za prevenciju i suzbijanje ovisnosti, kada je isti, nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga, postao sastavni dio županijskog Zavoda za javno zdravstvo s danom 01. 01.2005.godine.
Odjel djeluje u Varaždinu, Pavlinska 8,  i radi prema utvrđenom rasporedu svakim danom osim subote, nedjelje i praznika. U Odjelu rade slijedeći zaposlenici/ugovorni djelatnici:

Irena Stipešević- Rakamarić, dr. med., spec. javnog zdravstva, voditeljica Odjela

Marija Milković, dipl. psiholog-pedagog, zaposlenica na poslovima zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti

Tanja Grabar Lamprecht, sanitarni ing., glavna sestra/inženjer djelatnosti

Mirjana Vincek-Škvorc, prof. psiholog, zaposlenica na poslovima zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti

Vjeran Marić, med. tech., zaposlen na poslovima medicinskog tehničara u djelatnosti

Mira Pešić, dr. med. specijalizant psihijatrije

Mateja Grizelj, dr. med. specijalizant psihijatrije

Ines Novačko, dipl. soc. radnik, ugovorna djelatnica na poslovima zaštite mentalnog zdravlja, prevencije ovisnosti te rehabilitacije i resocijalizacije ovisnika

Zemira Medved, mr. sc. dr. med., spec. psihijatar, ugovorna djelatnica na poslovima izvanbolničkog liječenja ovisnosti i zaštite mentalnog zdravlja

Aleksandra Turković, dr. med., spec. psihijatar,subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije ugovorna djelatnica na poslovima zaštite mentalnog zdravlja

Tomislav Dobovičnik, dr. med., spec.OM, ugovorni djelatnik na poslovima prevencije ovisnosti te rehabilitacije i resocijalizacije ovisnika

Draženka Topol Vukmirović, prof. defektolog, ugovorna djelatnica na poslovima zaštite mentalnog zdravlja,


 KONTAKT telefon: 320 969; fax: 320 066; e-mail: ovisnost@zzjzzv.hr

 

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
17.05.       umjerena       niska       niska
18.05.       umjerena       niska       umjerena
19.05.       umjerena       umjerena       umjerena
20.05.       umjerena       umjerena       umjerena

Alergijski semafor

15.05.2019
Drveće        niska
Korov        nema
Trave        niska

Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Ispostava Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Ispostava Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Ispostava Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka