Dijagnostika bolesti COVID-19 – informacije za korisnike

23.04.2020
Uzorci se uzimaju u Općoj bolnici Varaždin ( za hospitalizirane pacijente) i u specijaliziranoj „COVID ambulanti“ u sklopu Doma zdravlja Varaždinske županije.

Uzorci se dostavljaju u Djelatnost za kliničku mikrobiologiju Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije (Mikrobiološki laboratorij) do 7:30 ujutro, iznimno do 11:00 sati

Nalaz pretrage gotov je isti ili sljedeći radni dan.

Kontakt: 042653168

042653165

Datoteke uz članak
Upute za prikupljanje uzoraka za testiranje na COVID-19 260.54 kB

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
09.07.       niska       visoka       umjerena
10.07.       niska       visoka       umjerena
11.07.       niska       visoka       umjerena

Alergijski semafor

14.06.2020
Drveće        niska
Korov        umjerena
Trave        visoka

Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Epidemiološka ambulanta Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Epidemiološka ambulanta Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Epidemiološka ambulanta Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka