Ispostava Ludbreg

Radno vrijeme: pon. - pet. od 7.00 do 15.00 sati
Ambulanta za pregled osoba pod zdravstvenim nadzorom radi utorkom.
Vasović Dušan dr.med.spec.epidemiolog
Martina Cmrk Bevandić, dipl.san.ing.
Tel: +385 (42) 819 433
Mob: +385 099 5495 205
E-mail: epidemiologija-ludbreg@zzjzzv.hr

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
21.09.       nema       visoka       niska
22.09.       nema       umjerena       niska
23.09.       nema       visoka       niska
24.09.       nema       visoka       niska

Alergijski semafor

16.09.2018
Drveće        nema
Korov        umjerena
Trave        niska

Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Ispostava Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Ispostava Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Ispostava Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka