Hitna stanja u psihijatriji s osvrtom na ona nastala kao posljedica uzimanja droga


Život,tjelesni,psihički i socijalni integritet su osnovne vrijednosti čovjeka. One u različitim stupnjevima mogu biti ugrožene štetnim djelovanjem njegove bio-fizičke ili socijalne sredine. Kada čovjek više nije u stanju otkloniti takva štetna djelovanja ,njegov tjelesni ili psihički integritet se ošteti te uslijed toga postoji mogućnost da ugrozi i svoj život,ili socijalni integritet,te mu je u tom slučaju potrebna i medicinska pomoć.

Među bolesnim stanjima hitna su ona,u kojima su ove osnovne vrijednosti značajno ugrožene u sadašnjem trenutku,ili u bliskoj budućnosti,što iziskuje hitnu medicinsku pomoć,a među hitnim stanjima alarmantna su ona,u kojima je posebno život aktualno ugrožen,bilo neposredno-oštećenjem vitalnih funkcija,bilo posredno-poremećenim ponašanjem uslijed oštećenja psihičkog integriteta.

Teško je nabrojati sve psihijatrijske entitete koji se pojavljuju u hitnim ambulantama. Nabrojat ćemo slijedeće: suicidalnost,bolesnik nasilnog ponašanja,panika,posttraumatski stresni poremećaj,manija,paranoidnost, katatoni nemir, tuga i žalovanje.Ova se stanja mogu klasificirati kao hitna stanja psihološkog podrijetla,a u hitna stanja organskog podrijetla možemo ubrojiti hitna stanja nastala kao posljedica uzimanja droge ili alkohola,zatim delirij i demencija,sindrom antikolinergičke intoksikacije,maligni neuroleptički sindrom, akatiziju i tardivnu diskineziju.

SPECIFIČNA STANJA NASTALA KAO POSLJEDICA UZIMANJA DROGA INTOKSIKACIJA KANABISOM

Kod uživanja prekomjernih količina kanabisa mogu se pojaviti panični napadaji,disforija i sumanutosti.Stanje može donekle nalikovati onom pri uzimanju halucinogena,ali to nipošto ne znači da su preparati kanabisa halucinogeni.Simptomi se pojavljuju vrlo brzo i obično prolaze nakon dva do tri sata.Anksioznost se može liječiti davanjem benzodiazepina,a psihotički se simptomi rješavaju davanjem antipsihotika.Važno je napomenuti da ova intoksikacija može uzrokovati napredovanje prethodno liječene psihoze ili probuditi psihozu u takvom reagiranju sklonoj osobi.

INTOKSIKACIJA KOKAINOM

Pri intoksikaciji kokainom pojavljuje se jaka anksioznost,manično stanje,paranoidno stanje,delirij i shizofreniformna psihoza.Mogu se pojaviti grčevi a smrt može biti uzrokovana respiratornom paralizom ili srčanom aritmijom. Simptomi predoziranja najčešće iščezavaju tijekom slijedeća 24 sata,a u kroničnih ovisnika mogu trajati danima. U podložnih osoba može se pobuditi i razviti prava shizofrena psihoza. Terapija za akutno stanje uznemirenosti uključuje benzodiazepine,a za trajna psihotična stanja koriste se antipsihotici. Prekid uzimanja kokaina može biti praćen teškom depresijom sa znatnim suicidalnim rizikom.Za liječenje depresije,koja nastupa nakon prekida duljeg uzimanja koriste se antidepresivi.

HALUCINOZA IZAZVANA HALUCINOGENIMA

Takvo stanje najčešće traje od desetak sati do nekoliko dana.Neke droge ,kao što je feniciklidin,mogu se u organizmu dokazati i godinama nakon prestanka uzimanja. Katkada se smirivanje bolesnika može postići običnim prijateljskim ohrabrivanjem i smještajem u krugu osoba u koje bolesnik ima povjerenje.Katkada će bolesnika biti potrebno vezati kako bi se spriječilo samodestruktivno ili nasilno ponašanje.Dodatno smirivanje može se postići davanjem benzodiazepina ili antipsihotika.

INTOKSIKACIJA OPIJATIMA

Predoziranje opijatima karakterizirano je trijasom što se sastoji od ekscesivne mioze( zjenice poput vrška igle),depresije disanja i kome.Etiološka terapija sastoji se u davanju opijatnog antagonista npr.naloksona.

Zbrinjavanje hitnih psihijatrijskih stanja je najznačajniji začetak psihijatrijske zaštite,zbog toga što je pružanje hitne pomoći apsolutno nužno i što mora biti što učinkovitije.

dr.med.Gradečak Ladislav,spec.psihijatar


Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
15.05.       visoka       umjerena       visoka
16.05.       visoka       umjerena       visoka
17.05.       umjerena       niska       umjerena

Alergijski semafor

13.05.2021
Drveće        umjerena
Korov        niska
Trave        umjerena

Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Epidemiološka ambulanta Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Epidemiološka ambulanta Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Epidemiološka ambulanta Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka