O djelatnosti

Osnovni cilj Djelatnosti za zdravstvenu ekologiju je unapređenje i zaštita zdravlja stanovnika od štetnog djelovanja različitih čimbenika u okolišu (kemijskih, bioloških, mikrobioloških, fizikalnih) koji djeluju putem različitih medija u okolišu (voda, namirnice, zrak…).

Djelatnost za zdravstvenu ekologiju obavlja ispitivanja zdravstvene ispravnosti i kvalitete hrane, u proizvodnji i prometu te drugih uzoraka iz okoliša prije svega voda, praćenje, proučavanje i ocjenjivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće i stanja vodoopskrbe, kakvoće otpadnih, površinskih, voda iz bazena i drugih voda. Unutar Djelatnosti uzorkuje  se i određuje kvalitativno i  kvantitativno pelud u zraku.

 

Djelatnost  raspolaže sljedećim ovlaštenjima za rad od nadležnih ministarstava:

    •  Ministarstva zdravstva za obavljanje osnovne djelatnosti za obavljanje ispitivanja namirnica


    • Ministarstva poljoprivrede, šumarstava i vodnog gospodarstva za obavljanje ispitivanja otpadnih, površinskih  i podzemnih voda, sastav i kakvoća sedimenta  u površinskim vodama i obalnom sedimentu

 

U Djelatnosti za zdravstvenu ekologiju obvezujemo se na pružanje usluga visoke kvalitete i ispunjavanje zahtjeva svojih korisnika s punim povjerenjem, te rad naših ispitnih laboratorija u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025.

Djelatnost za zdravstvenu ekologiju od listopada 2010. godine osposobljena je prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 (ISO/IEC 17025:2005+Cor.1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2006) Opći zahtjevi za ispitne i umjerne laboratorije.
Područje akreditacije obuhvaća ispitivanje odabranih fizikalno-kemijskih i mikrobioloških svojstava voda za piće, podzemnih, površinskih i otpadnih voda, mesa i mesnih proizvoda.

Potvrda o akreditaciji prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 u Službi za zdravstvenu ekologiju znači da se ispitivanja kvalitete i zdravstvene ispravnosti u ispitnim laboratorijima provode prema najvišim standardima, te da su laboratoriji u kojima se vrše ispitivanja po tehničkoj i kadrovskoj osposobljenosti međunarodno priznati i ravnopravni s drugim europskim laboratorijima koji posjeduju akreditaciju prema navedenoj normi za isto područje ispitivanja.Registar akreditiranih

Potvrda o akreditaciji


Voditeljica djelatnosti:
Alema Ježić,
dipl.ing.
E-mail: ekologija@zzjzzv.hr, jezic@zzjzzv.hr
www.zzjzzv.hr
Mob: +385 (99) 6446 263
Telefon: 042 653 160


Voditelj kvalitete:
Renata Zidarić dip.ing.,  struč. spec.,
E-mail: renata.zidaric@zzjzzv.hr
www.zzjzzv.hr
Mob: +385 (99) 2414  601
Tel: +385 (42) 653 153
Fax: +385 (42) 653 172


 

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
20.09.       nema       visoka       niska
21.09.       nema       visoka       niska
22.09.       nema       visoka       niska
23.09.       nema       umjerena       niska

Alergijski semafor

18.09.2019
Drveće        nema
Korov        umjerena
Trave        niska

Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Ispostava Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Ispostava Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Ispostava Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka