Zbirni izvještaj prijave gripe

28.04.2015

Siječanj 2015.

Datum Dobne skupine 0 1 - 4 5 - 6 7 - 14 15 - 19 20 - 29 30 - 64 65+ UKUPNO
01.01.-04.01. O 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.01.-11.01. O 0 0 3 1 10 28 51 15 108
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.01.-18.01. O 1 2 2 3 14 32 66 0 120
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.01.-25.01. O 0 22 17 43 39 38 177 16 352
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.01.-31.01. O 6 28 30 62 57 87 287 28 585
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKUPNO O 7 52 52 109 120 185 581 59 1165
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Veljača 2015.

Datum Dobne skupine 0 1 - 4 5 - 6 7 - 14 15 - 19 20 - 29 30 - 64 65+ UKUPNO
02.02.-08.02. O 9 40 36 73 71 65 262 30 586
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.02.-15.02. O 2 44 22 78 53 53 248 14 514
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.02.-22.02. O 3 26 18 126 78 47 207 20 525
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.02.-28.02. O 2 12 24 57 52 52 162 23 384
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O0
U0
UKUPNO O 16 122 100 334 254 217 879 87 2009
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ožujak 2015.

Datum Dobne skupine 0 1 - 4 5 - 6 7 - 14 15 - 19 20 - 29 30 - 64 65+ UKUPNO
01.03.-08.03. O 0 15 18 67 43 33 166 21 363
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.03.-15.03. O 0 8 7 41 36 26 131 14 263
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.03.-22.03. O 1 12 8 40 19 16 63 9 168
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.03.-29.03. O 1 13 9 46 18 8 78 8 181
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O0
U0
UKUPNO O 2 48 42 194 116 83 438 52 975
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Travanj 2015.

Datum Dobne skupine 0 1 - 4 5 - 6 7 - 14 15 - 19 20 - 29 30 - 64 65+ UKUPNO
30.03.-05.04. O 0 0 3 10 5 4 51 4 77
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.04.-12.04. O 0 0 0 1 1 1 8 1 12
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.04.-19.04. O 0 0 0 0 3 1 4 0 8
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.04.-26.04. O 0 0 0 1 0 0 3 0 4
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.04.-03.05. O0
U0
UKUPNO O 0 0 3 12 9 6 66 5 101
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
25.10.       nema       niska       nema
26.10.       nema       niska       nema
27.10.       nema       niska       nema

Alergijski semafor

22.10.2020
Drveće        nema
Korov        niska
Trave        nema

Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Epidemiološka ambulanta Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Epidemiološka ambulanta Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Epidemiološka ambulanta Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka