SVJETSKI DAN VODA 2017. GODINE

Fotografije uz članak 1
22.03.2017

Svjetski dan voda se obilježava svake godine 22.ožujka još od 1993. godine.

Toga se dana tematski skreće pozornost na posebne aspekte slatkih voda – tema Svjetskog dana voda 2015. godine je bila :“Voda i održivi razvoj“, 2016. godine: „Voda i poslovi – Bolja voda – bolji poslovi“, a tema ovogodišnjeg dana voda je :“Otpadne vode“.

 

ZAŠTO BAŠ OTPADNE VODE? (GLAVNE PORUKE WHO)

 • Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije ( WHO ) preko 663 milijuna ljudi danas živi bez sigurne i dostupne isporuke vode za piće do njihovih domova. To stanovništvo troši neizmjerno puno vremena u potrazi za pitkom vodom često se noseći sa zdravstvenim posljedicama uslijed korištenja zagađene vode.
 • Globalno, preko 80% otpadnih voda koje stvara čovječanstvo ispušta se u ekosisteme bez prethodne predobrade ili ponovne upotrebe (recikliranja).
 • 1,8 milijardi ljudi koristi za vodoopskrbu izvore vode za piće kontaminirane fekalijama, izlažući se tako riziku od pojave hidričnih epidemija. Voda upitne kakvoće, loša sanitacija i higijena uzrokuju preko 842000 smrtnih slučajeva godišnje.
 • Do 2050. godine, gotovo 70% svjetske populacije će živjeti u gradovima ( u usporedbi sa 50% danas). Trenutačno, većina gradova u zemljama u razvoju nema odgovarajuću infrastrukturu i osigurana sredstva za provedbu planova upravljanja otpadnim vodama na učinkovit i održiv način.
 • Mogućnosti za eksploataciju (ponovnu uporabu) otpadnih voda kao sirovina su izuzetno velike. Sigurnim i prikladnim postupcima otpadne vode se mogu pretvoriti u izvore vode za pranje, navodnjavanje, u izvore energije, hranjivih tvari i drugih oporavljenih materijala.
 • Troškove upravljanja otpadnim vodama višestruko nadmašuju dobri učinci na ljudsko zdravlje, ekonomski razvoj i održivo upravljanje okolišem-otvaraju se mnoga nova „zelena radna mjesta“ i brojne poslovne mogućnosti .OTPADNE VODE I CIKLUS KRUŽENJA VODE U PRIRODISa vodom se mora pažljivo upravljati tijekom svih faza kruženja vode u prirodi: od zahvata slatkih voda preko predobrade, distribucije, korištenja, sakupljanja i naknadne obrade (postobrade), do uporabe prerađenih otpadnih voda i njihovog povratka u okoliš , te ponovnog uključivanja u ciklus kruženja vode.


MONITORING ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU IZ RAZVODNE MREŽE NA PODRUČJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE U 2016. GODINI

Monitoring (praćenje) zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju provodi se prema Planu monitoringa koji donosi Ministarstvo zdravlja i socijalne skrbi. I tijekom 2016. godine kao i prethodnih godina provedena su dva tipa monitoringa:

 • Monitoring vode za ljudsku potrošnju iz razvodne mreže – javni vodoopskrbni sustavi i lokalni vodovodi u obimu redovnog i revizijskog monitoringa
 • Monitoring sirove vode na izvorištu u obimu revizijskog monitoringaOd ukupnog broja uzoraka zdravstveno ispravnih je bilo 179 uzoraka, a 118 uzoraka (40%) nije odgovaralo zahtjevima „Zakona o vodi za ljudsku potrošnju“ (NN br. 56/13; 64/15), odnosno zahtjevima „Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju“ (NN br. 125/13; 141/13; 128/15). Od 118 zdravstveno neispravnih uzoraka svi uzorci su bili nesukladni s obzirom na mikrobiološke pokazatelje, a u pogledu fizikalno-kemijskih pokazatelja bilo je nesukladno 14 uzoraka.Temeljem navedenih činjenica i ove godine kao i proteklih godina želimo naglasiti da dosta veliki broj stanovnika naše Županije povremeno ili stalno koristi zdravstveno neispravnu vodu za ljudsku potrošnju.
 • Uvažavajući dobro poznate činjenice o važnosti i ulozi vode po ljudsko zdravlje i kvalitetu života smatramo ovaj problem najvažnijim, ili svakako jednim od najvažnijih javno-zdravstvenih prioriteta čijem rješavanju treba pristupiti ODMAH.
 • Važno je naglasiti da svi zdravstveno neispravni uzorci potječu iz lokalnih vodovoda, dok nije bilo neispravnih uzoraka iz sustava javne vodoopskrbe.
 • Tijekom 2016. godine u Djelatnosti za zdravstvenu ekologiju, Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije u okviru planiranog monitoringa ukupno je ispitano 297 uzoraka vode za ljudsku potrošnju.

DANI OTVORENIH VRATA U DJELATNOSTI ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU

Potaknuti dobrim odazivom tijekom 2016. godine i ove godine nastavljamo sa akcijom:

DANI OTVORENIH VRATA – ISPITIVANJE ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE IZ INDIVIDUALNIH (VLASTITIH) VODOOPSKRBNIH OBJEKATA PO PROMOTIVNOJ CIJENI.

Veliki broj naših sugrađana i žitelja Županije posjeduje vlastite vodoopskrbne objekte

(zabijene pumpe, bunari, cisterne i drugo) i želimo naglasiti potrebu ispitivanja i praćenja zdravstvene ispravnosti vode iz takvih objekata.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana voda 2017. godine u Djelatnosti za zdravstvenu ekologiju u periodu od 20.03.- 01.05.2017. godine može se obaviti ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće (mikrobiološka i fizikalno-kemijska analiza) za fizičke osobe, po ukupnoj, prilagođenoj cijeni od 250 Kn.

 

 

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Djelatnost za zdravstvenu ekologiju

Irena Tomiek dipl.ing.

 

 

http://www.who.int/water_sanitation_health/news-events/world-water-day-2017/en/

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
30.10.       nema       niska       nema
31.10.       nema       niska       nema
01.11.       nema       niska       nema

Alergijski semafor

28.10.2020
Drveće        nema
Korov        niska
Trave        nema

Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Epidemiološka ambulanta Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Epidemiološka ambulanta Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Epidemiološka ambulanta Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka