Ispostava Ludbreg

Radno vrijeme: pon. - pet. od 7.00 do 15.00 sati
Ambulanta za pregled osoba pod zdravstvenim nadzorom radi utorkom.
Vasović Dušan dr.med.spec.epidemiolog
Martina Cmrk Bevandić, dipl.san.ing.
Tel: +385 (42) 819 433
Mob: +385 099 5495 205
E-mail: epidemiologija-ludbreg@zzjzzv.hr

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
14.08.       niska       visoka       niska
15.08.       niska       visoka       niska
16.08.       niska       visoka       nema

Alergijski semafor

12.08.2018
Drveće        niska
Korov        visoka
Trave        niska

Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Ispostava Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Ispostava Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Ispostava Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka