Kampanja "POVEZANI ZDRAVLJEM - KVALITETA ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM"
2008. godina je "Godina Zdravih gradova i županija" u kojoj slavimo 20 godišnjicu sjajnog projekta Svjetske zdravstvene organizacije implementiranog i kod nas posredstvom Hrvatske mreže zdravih gradova i županija (HZMG) koji, baveći se lokalnim, unaprjeđuje globalno zdravlje.

Ideja projekta utemeljena je na znanstveno potvrđenoj činjenici da je lokalna zajednica ta koja ima prirodni potencijal da brine o svojim članovima i činjenici da politika ima moć odlučivanja o zdravlju, a naglašava potrebu međusektorske suradnje u rješavanju kompleksnih javnozdravstvenih problema.

Sada već dulji niz godina Varaždinska županija i Grad Varaždin aktivno kreiraju i implementiraju vlastitu politiku zdravlja – politiku kojoj je zdravlje građana na vrhu političke agende, ne samo deklarativno, nego i stvarno.

Osobe s invaliditetom imaju jednako pravo na zdravlje kao i svi ostali građani i žitelji županije.

No, imaju li i jednake mogućnosti ostvarivanja najvećeg mogućeg stupnja zdravlja kao i ostali?

Stupanj zdravlja se povećava s mogućnostima.

Neke od mogućnosti koje nudi naša lokalna zajednica, navedene su u rasporedu aktivnosti tijekom mjeseca studenog – mjeseca posvećenog osobama s invaliditetom.

Download brošure (pdf datoteka ~ 1MB)

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
18.10.       nema       niska       nema
19.10.       nema       niska       nema
20.10.       nema       niska       nema

Alergijski semafor

13.10.2020
Drveće        nema
Korov        niska
Trave        nema

Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Epidemiološka ambulanta Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Epidemiološka ambulanta Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Epidemiološka ambulanta Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka