PELUDNA PROGNOZA
Datum
Drveće

Korovi

Trave
Prevladava
pelud
Vrijeme
26.10.2018        nema        niska        nema ambrozija, kopriva 12 - 17°C
27.10.2018        nema        niska        nema ambrozija, kopriva 11 - 19°C
28.10.2018        nema        niska        nema ambrozija, kopriva 12 - 19°C
29.10.2018        nema        niska        nema ambrozija, kopriva 11 - 20°C
       samo izrazito osjetljive osobe će imati tegobe
       većina osjetljivih osoba će imati tegobe
       sve alergične osobe će imati tegobe
       sve alergične osobe će imati tegobe

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
26.10.       nema       niska       nema
27.10.       nema       niska       nema
28.10.       nema       niska       nema
29.10.       nema       niska       nema

Alergijski semafor

31.10.2018
Drveće        nema
Korov        nema
Trave        nema

Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Ispostava Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Ispostava Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Ispostava Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka