PELUDNA PROGNOZA
Datum
Drveće

Korovi

Trave
Prevladava
pelud
Vrijeme
21.09.2018        nema        visoka        niska ambrozija, kopriva 14 - 28°C
22.09.2018        nema        umjerena        niska ambrozija, kopriva 8 - 16°C
23.09.2018        nema        visoka        niska ambrozija, kopriva 14 - 22°C
24.09.2018        nema        visoka        niska ambrozija, kopriva 6 - 18°C
       samo izrazito osjetljive osobe će imati tegobe
       većina osjetljivih osoba će imati tegobe
       sve alergične osobe će imati tegobe
       sve alergične osobe će imati tegobe

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
21.09.       nema       visoka       niska
22.09.       nema       umjerena       niska
23.09.       nema       visoka       niska
24.09.       nema       visoka       niska

Alergijski semafor

16.09.2018
Drveće        nema
Korov        umjerena
Trave        niska

Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Ispostava Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Ispostava Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Ispostava Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka