O djelatnosti

Javnozdravstvena mikrobiologija je dio Djelatnosti za zdravstvenu ekologiju. Uloga joj je:

Praćenje mikrobioloških parametara kao parametara zdravstvene ispravnosti:

 • namirnica životinjskog i biljnog podrjetla (žitarica i proizvoda, pekarskih proizvoda, voća i proizvoda od voća, povrća i proizvoda od povrća, biljnih ulja i masti, meda, kave, začina, čajeva, mesa i proizvoda od mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda, jaja i proizvoda od jaja, slatkovodnih i morskih riba te gotovih jela)

Mikrobiološki parametri zdravstvene ispravnosti namirnica

 • aerobne mezofilne bakterije
 • aerobne sporogene bakterije
 • Enterobacteriaceae
 • Enterococcus spp.
 • Escherichia coli
 • kvasci
 • Listeria monocytogenes
 • plijesni
 • Salmonella spp
 • Staphylococcus aureus
 • sulfitreducirajuće klostridije

 

Praćenje mikrobioloških pokazatelja u:

 • svim tipovima vodoopskrbnih objekata (vodozahvat, vodosprema i mreža)
 • vodama iz javnih i privatnih objekata (cisterni, bunara, bušotina, brodskih tankova i raznih drugih spremnika vode)
 • vodama iz originalne ambalaže (mineralna, izvorska i stolna voda) te površinskim vodama (rijeke, jezera, izvori)
 • bazenima (za kupanje, rekreaciju i rehabilitaciju)

Mikrobiološki pokazatelji u vodi

 • ukupni koliformi
 • Escherichia coli
 • Enterokoki
 • Broj kolonija 37ºC
 • Broj kolonija 22ºC
 • Clostridium perfringens (uključujući spore)
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Salmonella spp.


Odjel ispituje koncentraciju peludnih zrnaca u zraku, mikrobiološku čistoću objekata u kojima se priprema i poslužuje hrana, te  mikrobiološku čistoću zraka u ventilacijskim sustavima.

U sklopu Odjela za javnozdravstvenu mikrobiologiju obavlja se kontrola mikrobiološke čistoće objekata pod sanitarnim nadzorom:

 • ispitivanje briseva površina postrojenja, opreme, uređaja, pribora, prijevoznih sredstava i ruku osoba koje u poslovanju s hranom dolaze u dodir s hranom i predmetima opće uporabe i/ili u obavljanju djelatnosti pružanja usluga pučanstvu.

Ispitivanje briseva i prosuđivanje mikrobiološke čistoće objekata pod sanitarnim nadzorom vrši se sukladno Pravilniku o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom (N.N 137/09).

Ispitivanje briseva obuhvaća određivanje broja aerobnih mezofilnih bakterija i enterobakterija.

Zavod za javno zdravstvo s objektima koji se bave proizvodnjom i prometom namirnicama (ugostiteljski objekti, mali obrti, industrije, škole, vrtići, domovi za starije i nemoćne i sl.) sklapa ugovore na temelju kojih se vrši sistematska kontrola briseva i namirnica.

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
31.03.       visoka       nema       umjerena
01.04.       visoka       nema       umjerena
02.04.       visoka       nema       umjerena

Alergijski semafor

27.03.2023
Drveće        visoka
Korov        nema
Trave        niska

EU projekt


Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Epidemiološka ambulanta Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Epidemiološka ambulanta Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Epidemiološka ambulanta Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka