O djelatnosti

USTROJ DJELATNOSTI:

o    EPIDEMIOLOŠKA DJELATNOST VARAŽDIN:

-       Cjepna ambulanta

-       Epidemiološka ambulanta

-       Ambulanta za pregled osoba pod zdravstvenim nadzorom

-       Antirabična ambulanta

-       NPP rano otkrivanje raka debelog crijeva

o    AMBULANTA Novi Marof

o    AMBULANTA Ivanec

o    AMBULANTA Ludbreg

VODITELJ DJELATNOSTI: Katica Čusek Adamić, dr.med.spec.epidemiolog

AKTIVNOSTI DJELATNOSTI

Epidemiološka djelatnost provodi aktivnosti propisane Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN100/18) i kontinuirano provodi mjere epidemiološke zaštite s epidemiološkom analizom stanja na području Varaždinske županije propisane Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolestima s njegovim dopunama i izmjenama (NN 79/07,113/08,43/09,130/17)

Epidemiološka djelatnost obavlja slijedeće aktivnosti:

 • kontinuirano i periodično prijavljivanje zaraznih bolesti s područja županije u skladu s odredbama
 • praćenje kretanja zaraznih bolesti, rano otkrivanje izvora zaraze i putova širenja zaraznih bolesti te provođenje općih i posebnih protuepidemijskih mjera
 • nadzor nad kliconošama ( crijevne zarazne bolesti, HBV pozitivni, HIV, HCV pozitivni i dr. zarazne bolesti )
 • zdravstveni nadzor tuberkuloznih bolesnika i kontakta te vođenje registara oboljelih od TBC-a
 • vođenje registra o HCV, HBV, CZB, HIV, SPB i drugih specifičnih zaraznih bolesti
 • cijepljenje, kemoprofilaksa, savjetovanje putnika i nadzor nad povratnicima iz zemalja s karantenskim bolestima
 • pregledi osoba pod zdravstvenim nadzorom
 • distribucija obveznih cjepiva ugovorenim zdravstvenim ustanovama i ugovornim zdravstvenim radnicima koji provode obvezna cijepljenja
 • izrada plana cijepljenja i nadzor nad provođenjem obvezne imunizacije - mjesečna i godišnja izvješća za HZZJZ
 • antirabična obrada i cijepljenje pacijenta
 • cijepljenje protiv hepatitisa B, influence, trbušnog tifusa, pneumokokne, meningokokne bolesti, HPV-bolesti i dr. bolesti
 • sudjelovanje u provođenju nacionalnog i županijskog programa ranog otkrivanja karcinoma debelog crijeva
 • sudjelovanje u predlaganju i provođenju preventivnih programa za prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti uz evaluaciju istih
 • izrada programa i provođenje programa unapređenja i zaštite zdravlja osoba treće životne dobi te evaluacija istih
 • savjetovanje i konzultacija o cijepljenju
 • nadzor, kontrola i sprječavanje širenja hospitalnih infekcija u županijskim bolnicama i drugim Ustanovama koje pružaju njegu i skrb svojim korisnicima

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
31.03.       visoka       nema       umjerena
01.04.       visoka       nema       umjerena
02.04.       visoka       nema       umjerena

Alergijski semafor

27.03.2023
Drveće        visoka
Korov        nema
Trave        niska

EU projekt


Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Epidemiološka ambulanta Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Epidemiološka ambulanta Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Epidemiološka ambulanta Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka