O djelatnosti

Glavne aktivnosti djelatnosti:

  • prikupljanje, kontrola, obrada, analiza i objava zdravstveno statističkih podatake (o uzrocima smrti,o bolnički liječenim osobama, o radu specijalističko- konzilijarne zdravstvene službe, o radu i utvrđenom morbiditetu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, zdravstvenim ustanovama i njihovoj organizacijskoj strukturi te djelatnicima u zdravstvu županije)
  • pružanje stručne i metodološke pomoći zdravstvenim ustanovama i djelatnicima na terenu u vezi s poslovima zdravstvene statistike
  • na temelju prikupljenih i obrađenih podataka davanje ocjene zdravstvenog statusa pučanstva županije te ocjenu kvalitete rada zdravstvenih ustanova i organizacije zdravstvene zaštite u županiji
  • uobličavanje javno- zdravstvene politike predlaganjem, poticanjem i sudjelovanjem u organizaciji i provođenju programa promicanja zdravlja, prevencije bolesti i unaprjeđenja kvalitete i sustava zdravstva na razini županije 
  • provođenje  zdravstvenog prosvjećivanja i promicanje zdravlja prema nacionalnim i županijskim javno-zdravstvenim prioritetima   
  • provođenje mjera prevencije kroničnih masovnih bolesti i s tim u vezi provođenje Nacionalnih programa prevencije i ranog otkrivanja kroničnih nezaraznih bolesti
  • sudjelovanje u provedbi zdravstvenog odgoja svih skupina stanovništva
  • zaštita mentalnog zdravlja, prevencija i izvanbolničko liječenje ovisnosti kroz djelatnost Odjela za mentalno zdravlje, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti  

Pri Djelatnosti za javno zdravstvo djeluje i Odjel za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti formiran je iz nekadašnjeg županijskog Centra za prevenciju i suzbijanje ovisnosti, kada je isti, nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga, postao sastavni dio županijskog Zavoda za javno zdravstvo s danom 01. 01.2005.godine.
Odjel djeluje u Varaždinu, Pavlinska 8,  i radi prema utvrđenom rasporedu svakim danom osim subote, nedjelje i praznika. U Odjelu rade slijedeći zaposlenici/ugovorni djelatnici:

Irena Stipešević- Rakamarić, dr. med., spec. javnog zdravstva, voditeljica Odjela

Marija Milković, dipl. psiholog-pedagog, zaposlenica na poslovima zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti

Tanja Grabar Lamprecht, sanitarni ing., glavna sestra/inženjer djelatnosti

Mirjana Vincek-Škvorc, prof. psiholog, zaposlenica na poslovima zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti

Vjeran Marić, med. tech., zaposlen na poslovima medicinskog tehničara u djelatnosti

Mateja Grizelj, dr. med. specijalizant psihijatrije

Ines Novačko, dipl. soc. radnik, ugovorna djelatnica na poslovima zaštite mentalnog zdravlja, prevencije ovisnosti te rehabilitacije i resocijalizacije ovisnika

Aleksandra Turković, dr. med., spec. psihijatar,subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije ugovorna djelatnica na poslovima zaštite mentalnog zdravlja

Tomislav Dobovičnik, dr. med., spec.OM, ugovorni djelatnik na poslovima prevencije ovisnosti te rehabilitacije i resocijalizacije ovisnika

Draženka Topol Vukmirović, prof. defektolog, ugovorna djelatnica na poslovima zaštite mentalnog zdravlja,


Postoje sljedeći odjeli

- Odjel za promicanje zdravlja, preventivne programe i zdravstvenu statistiku 

- Odjel za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti 


 KONTAKT telefon: 320 969; fax: 320 066; e-mail: ovisnost@zzjzzv.hr

 

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
16.09.       nema       visoka       niska
17.09.       nema       visoka       niska
18.09.       nema       visoka       niska

Alergijski semafor

15.09.2021
Drveće        nema
Korov        visoka
Trave        niska

Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Epidemiološka ambulanta Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Epidemiološka ambulanta Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Epidemiološka ambulanta Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka