Održane radionice u sklopu projekta CARDIAB PROTECT

Fotografije uz članak 5
18.07.2022
Dana 15. srpnja 2022. u Djelatnosti za promicanje zdravlja i javnozdravstvenu medicine ZZJZ Varaždinske županije održane su tri radionice u sklopu projekta CARDIAB PROTECT. Prva radionica bila je na temu Prevencije visokog krvnog tlaka, dijabetesa i debljine. Cilj ove radionice bio je upoznati sudionike o rizicima koje donosi visoki krvni tlak. Kao najveći rizik za nastajanje visokog krvnog tlaka spominje se pretilost, koja je ujedno i jedan od najčešćih rizika za nastajanje dijabetesa. Predavanje je održala Vesna Šimegi Đekić dr.med.spec internist koja je odgovarala na pitanja sudionika, nakon čega je uslijedilo mjerenje krvnog tlaka glukoze u krvi.

Druga radionica bila je na temu Antropometrija i njezina uloga o učuvanju zdravlja u svakoj veličini tijela. Cilj ove radionice bio je povećati znanje o antropometrijskim mjerenjima te debljini kao rizičnom čimbeniku za razvoj kroničnih nezaraznih bolesti i pravilnoj prehrani kao važnom čimbeniku prevencije. Nakon predavanje uslijedilo je mjerenje i procjena sastava tijela te su sudionicima individualnim pristupom objašnjeni rezultati mjerenja.

Treća radionica bila je na temu Regulacija šećera i masnoća, fizička aktivnost I nordijsko hodanje . Cilj ove radionice bio je povećati znanje o pozitivnom utjecaju pravilne prehrane i fizičke aktivnosti na regulaciju šećera u krvi. Sudionicima je objašnjen model mediteranske i DASH prehrane kao najbolji izbor za regulaciju šećera u krvi.

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
31.03.       visoka       nema       umjerena
01.04.       visoka       nema       umjerena
02.04.       visoka       nema       umjerena

Alergijski semafor

27.03.2023
Drveće        visoka
Korov        nema
Trave        niska

EU projekt


Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Epidemiološka ambulanta Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Epidemiološka ambulanta Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Epidemiološka ambulanta Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka