Osjetljivost i rezistencija bakterija na antibiotike u Varaždinskoj županiji u 2011. g.

Rezistencija gram pozitivnih bakterija na antibiotike u Varaždinskoj županiji u 2011. godini

Rezistencija gram negativnih bakterija na peroralne antibiotike u Varaždinskoj županiji u 2011. godini

Rezistencija gram negativnih bakterija na parenteralne antibiotike u Varaždinskoj županiji u 2011. godini

Otpornost bakterija na antibiotike rastući je javnozdravstveni problem s kojim se sve češće susreću liječnici koji rade u različitim granama medicine, a osobito oni koji liječe bolesnike podvrgnute invanzivnim dijagnostičkim i terapijskim zahvatima. Kako bi se sagledala veličina problema u Hrvatskoj i u lokalnoj sredini , neophodno je imati pouzdane podatke o kretanju stopa otpornosti kod različitih bakterijskih patogena. Osim što nas ti podaci upozoravaju o ozbiljnosti globalnog problema otpornosti bakterija na antibiotike, oni su i obvezujući u provođenju mjera prevencije razvoja i sprječavanju širenja otpornih mikroorganizama. Poznavanje stopa osjetljivosti pojedinih patogena preduvjet je uspješne empirijske antimikrobne terapije.

Analiza podataka: Podaci u tablicama rezultat su aktivnog praćenja otpornosti bakterija na antibiotike koje se provodi u organizaciji Odbora za praćenje rezistencije u Republici Hrvatskoj i pokazuju kretanje stope rezistencije pojedinih patogena na antibiotike u Varaždinskoj županiji u 2011.g

U odnosu na prethodne godine tendencije pada ,u 2011.g. ponovno bilježimo povećanje udjela izolata Streptococcus pyogenes otpornih na makrolide i klindamicin.Povećan je postotak pneumokoka otpornih na makrolide i klindamicin, te na kotrimoksazol, dok je značajno smanjena otpornost na tetraciklin s 31% na 21%.Smanjen je postotak pneumokoka otpornih na penicilin s 5% na 1%, a povećan je udio pneumokoka s umjerenom osjetljivošću na penicilin i to s 36% na 43%.

Od ostalih gram pozitivnih bakterija došlo je do pozitivnih pomaka u smanjenju udjela MRSA izolata u osnosu na ukupan broj Staphylococcus aureus izolata i to s 31% na 20%.Razlog tome je dosljednija primjena mjera u prevenciji razvoja otpornosti i sprečavanja širenja MRSA sojeva.

I dalje se povećava udio izolata Haemophilus influenzae otpornih na amoksicilin s 10% na 12%, a značajno je smanjen postotak otpornosti na kotrimoksazol s 24% na 12%.

Od gram negativnih bakterija kod E. coli nije bilo značajnijih promjena otpornosti u odnosu na 2010.g.Pozitivno je da je u 2011.g došlo do smanjenja udjela ESBL sojeva Escherichia coli i Klebsiella pneumoniae.

Od ostalih gram negativnih bakterija Acinetobacter baumanii i dalje pokazuje tendenciju značajnog porasta udjela izolata otpornih na karbapeneme. Postotak izolata Acinetobacter baumanii otpornih na imipemen je u 2011.g. porastao s 20% na visokih 64% , na meropenem s 17% na 62%.Radi se o višestrukootpornim izolatima koji su imali sačuvanu osjetljivost uglavnom samo na ampicilin plus sulbaktam (96% osjetljivih) i kolistin (100% osjetljivih).U ovom trenutku Acinetobacter baumanii predstavlja izrazito veliki terapijski problem, a problem je time veći što se radi o bakteriji koja može vrlo dugo preživljavati u nepovoljnoj vanjskoj okolini i ima visoki potencijal širenja.

Zaključak

Podaci o otpornosti bakterija na antibiotike u našoj sredini jasno ukazuju na ozbiljnost problema i obvezuju nas da učinimo maksimalne napore u provođenju mjera prevencije razvoja otpornosti i sprječavanju širenja otpornih mikroorganizama. To podrazumijeva strogu disciplinu u propisivanju antimikrobnih lijekova kako u humanoj tako i u veterinarskoj medicini, pravilna uporaba antibiotika te kontrola infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi.

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
31.03.       visoka       nema       umjerena
01.04.       visoka       nema       umjerena
02.04.       visoka       nema       umjerena

Alergijski semafor

27.03.2023
Drveće        visoka
Korov        nema
Trave        niska

EU projekt


Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Epidemiološka ambulanta Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Epidemiološka ambulanta Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Epidemiološka ambulanta Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka