Osjetljivost i rezistencija bakterija na antibiotike u Varaždinskoj županiji u 2013. g.

Uvod

Otpornost bakterija na antibiotike pretstavlja značajan javnozdravstveni problem s kojim se sve češće susreću liječnici koji rade u različitim granama medicine, a osobito oni koji liječe bolesnike podvrgnute invanzivnim dijagnostičkim i terapijskim zahvatima.Poznavanje podataka o kretanju stopa otpornosti pojedinih bakterija na antibiotike u vlastitoj sredini od velike je važnosti za uspješno empirijsko antimikrobno liječenje infekcija.Podaci praćenja pomažu nam i u sagledavanju veličine problema , a osim toga obvezuju nas u provođenju mjera prevencije razvoja otpornosti i sprečavanja širenja otpornih mikroorganizama.

Analiza podataka:

Podaci u tablicama rezultat su aktivnog praćenja otpornosti bakterija na antibiotike koje se provodi u organizaciji Odbora za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u okviru Kolegija javnog zdravstva pri Hrvatskoj akademiji medicinskih znanosti i pokazuju kretanje stope rezistencije pojedinih patogena na antibiotike u Varaždinskoj županiji u 2013.g.

Kod BHS A u 2013.g. nije bilo promjena u udjelu izolata otpornih na makrolide dok je smanjena otpornost na klindamicin za 2 % u odnosu na 2012 .g.Nastavljen je trend porasta otpornosti pneumokoka na tetraciklin i to s 32% ( 2012.g.) na 41%. U 2013.g. povećao se udio pneumokoka otpornih na penicilin s 2% (2012g.) na 7%, dok je istovremeno smanjen postotak pneumokoka umjerene osjetljivosti na penicilin s 42% na 38%.Pozitivan pomak je vidljiv u značajnom smanjenju udjela pneumokoka otpornih na makrolide i klindamicin s 55% (u 2012.g.) na 46% u 2013.g.

Udio MRSA izolata je povećan u 2013.g. s 19% na 24% u odnosu na 2012.g. iako je ranijih godina pokazivao tendenciju pada.

Povećan je udio vankomicin rezistentnih enterokoka (VRE) s 3% u 2012.g. na 7% u 2013.g.

U 2013.g. povećao se udio izolata Heamophilus influenaze otpornih na amoksicilin na s 4% (2012.g) na 10% .

Od gram negativnih bakterija kod E. coli smanjen je udio izolata otpornih na ampicilin s 60% u 2012.g. na 49% u 2013.g.I dalje je u porastu udio izolata ESBL pozitivnih E. coli. Podaci za K. pneumoniae u 2013.g. pokazuju blagi pad udjela ESBL pozitivnih izolata u odnosu 2012.g.

U 2013.g. kod Pseudomonas aeruginosa imamo povećanje stope otpornosti za sve antibiotike.

U 2013.g.smanjen je udio višestruko otpornih izolata Acinetobacter baumannii.Usprkos tome i dalje Acinetobacter baumanii predstavlja izrazito veliki terapijski problem.

Zaključak

Podaci o otpornosti bakterija na antibiotike u našoj sredini jasno ukazuju na ozbiljnost problema i obvezuju nas da učinimo maksimalne napore u provođenju mjera prevencije razvoja otpornosti i sprječavanju širenja otpornih mikroorganizama. To uključuje strogu disciplinu u propisivanju antimikrobnih lijekova kako u humanoj tako i u veterinarskoj medicini, pravilnu uporabu antibiotika te strogu kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi.

Datoteke uz članak
Rezistencija gram negativnih bakterija na peroralne antibiotike u Varaždinskoj županiji u 2013.g. 594.39 kB
Rezistencija gram pozitivnih bakterija na antibiotike u Varaždinskoj županiji u 2013.g. 523.73 kB
Rezistencija gram negativnih bakterija na parenteralne antibiotike u Varaždinskoj županiji u 2013.g. 602.34 kB

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
31.03.       visoka       nema       umjerena
01.04.       visoka       nema       umjerena
02.04.       visoka       nema       umjerena

Alergijski semafor

27.03.2023
Drveće        visoka
Korov        nema
Trave        niska

EU projekt


Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Epidemiološka ambulanta Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Epidemiološka ambulanta Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Epidemiološka ambulanta Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka