Osjetljivost i otpornost bakterija na antibiotike u Varaždinskoj županiji u 2014. godini

Uvod

Otpornost bakterija na antibiotike rastući je javnozdravstveni problem s kojim se sve češće susreću liječnici koji rade u različitim granama medicine, a osobito oni koji liječe bolesnike podvrgnute invazivnim dijagnostičkim i terapijskim zahvatima. Poznavanje podataka o kretanju stopa otpornosti pojedinih bakterija na antibiotike u vlastitoj sredini od velike je važnosti za uspješno empirijsko antimikrobno liječenje infekcija. Podaci praćenja pomažu nam i u sagledavanju veličine problema , a osim toga obvezuju nas u provođenju mjera prevencije razvoja otpornosti i sprečavanja širenja otpornih mikroorganizama.

Analiza podataka:

Podaci u tablicama rezultat su aktivnog praćenja otpornosti bakterija na antibiotike koje se provodi u organizaciji Odbora za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u okviru Kolegija javnog zdravstva pri Hrvatskoj akademiji medicinskih znanosti i pokazuju kretanje stope rezistencije pojedinih patogena na antibiotike u Varaždinskoj županiji u 2014.g.

U 2014.g. smanjen je udio izolata BHS A otpornih na makrolide s 12% (2013.g.) na 6% . Nastavljen je trend porasta otpornosti pneumokoka na tetraciklin i to s 42% ( 2013.g.) na 45%. U 2014.g. smanjen se udio pneumokoka otpornih na penicilin s 7 % (2013.g.) na 4%, smanjen je i postotak pneumokoka umjerene osjetljivosti na penicilin s 38% na 36%. Značajno je povećanje udjela pneumokoka otpornih na makrolide s 46% u 2013.g. na 61 % u 2014.g.

Udio MRSA izolata u 2014.g. je 24% i ostao je na istoj razini kao i u 2013.g.

Smanjen je udio vankomicin rezistentnih enterokoka (VRE) s 7% u 2013.g. na 5% u 2014.g.

U 2014.g. nastavljen je trend povećanja udjela izolata Heamophilus influenzae otpornih na amoksicilin s 10% (2013.g.) na čak 24%.

Od gram negativnih bakterija kod E. coli povećan je udio izolata otpornih na kinolone s 14% u 2013.g. na 19% .I dalje je u porastu udio izolata ESBL pozitivnih E. coli. Podaci za Klebsiella pneumoniae u 2014.g. pokazuju tendenciju porasta udjela ESBL pozitivnih izolata (55%) u odnosu na 2013.g. (42%). Zabrinjavajući su podaci o pojavi izolata K. pneumoniae rezistentnih na karbapeneme (8%) u 2014.g. u odnosu na 2013.g. (1%).

U 2014.g. kod Pseudomonas aeruginosa imamo povećanje stope otpornosti na cefalosporine, gentamicin i meropenem.

U 2014.g.značajno je povećan udio višestruko otpornih izolata Acinetobacter baumannii. Posebno zabrinjava povećanje broja slučajeva sepse uzrokovane s višestruko otpornim sojevima Acinetobacter baumannii.

Zaključak

Podaci o otpornosti bakterija na antibiotike u našoj sredini jasno ukazuju na ozbiljnost problema i obvezuju nas da učinimo maksimalne napore u provođenju mjera prevencije razvoja otpornosti i sprječavanju širenja otpornih mikroorganizama. To uključuje strogu disciplinu u propisivanju antimikrobnih lijekova kako u humanoj tako i u veterinarskoj medicini, pravilnu uporabu antibiotika te strogu kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi.

Datoteke uz članak
Rezistencija gram negativnih bakterija na parenteralne antibiotike u Varaždinskoj županiji u 2014.g. 599.77 kB
Rezistencija gram pozitivnih bakterija na antibiotike u Varaždinskoj županiji u 2014.g. 523.14 kB
Rezistencija gram negativnih bakterija na peroralne antibiotike u Varaždinskoj županiji u 2014.g. 591.42 kB
Rezistencija bakterija na antibiotike u Varaždinskoj županiji u 2014.g. 502.34 kB

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
31.03.       visoka       nema       umjerena
01.04.       visoka       nema       umjerena
02.04.       visoka       nema       umjerena

Alergijski semafor

27.03.2023
Drveće        visoka
Korov        nema
Trave        niska

EU projekt


Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Epidemiološka ambulanta Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Epidemiološka ambulanta Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Epidemiološka ambulanta Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka