Osjetljivost i otpornost bakterija na antibiotike u Varaždinskoj županiji u 2016.godini

Osjetljivost i otpornost bakterija na antibiotike u Varaždinskoj županiji u 2016.godini

Uvod

Otpornost bakterija na antibiotike rastući je javnozdravstveni problem s kojim se sve češće susreću liječnici koji rade u različitim granama medicine, a osobito oni koji liječe bolesnike podvrgnute invazivnim dijagnostičkim i terapijskim zahvatima. Poznavanje podataka o kretanju stopa otpornosti bakterija na antibiotike u vlastitoj sredini od posebne je važnosti u kreiranju empirijske antimikrobne terapije. Podaci praćenja pokazuju određene trendove i upozoravaju nas na ozbiljnost problema , a osim toga su i obvezujući u nužnosti provođenja svih mjera prevencije razvoja otpornosti i sprečavanja širenja otpornih mikroorganizama.

Analiza podataka:

Podaci u tablicama rezultat su aktivnog praćenja otpornosti bakterija na antibiotike koje se provodi u organizaciji Odbora za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u okviru Kolegija javnog zdravstva pri Hrvatskoj akademiji medicinskih znanosti i pokazuju kretanje stope rezistencije pojedinih patogena na antibiotike u Varaždinskoj županiji u 2016.g.

Iako se proteklih godina bilježila tendencija pada udjela MRSA , u 2016. godini je ponovno došlo do porasta udjela MRSA s 20% u 2015.g. na 25% u 2016.g.

Ohrabruje podatak smanjenja postotka vankomicin rezistentnih enterokoka (VRE) s 34% u 2015.g. na 14 % u 2016.g.

Od gram negativnih bakterija i dalje je u porastu udio izolata Escherichia coli ESBL pozitivnih s 10% u 2015.g. na 13% u 2016.g. Porastao je i postotak izolata Escherichia coli rezistentnih na kinolone s 18% u 2015.g. na 20% u 2016.g. Zabrinjavajući su podaci o velikoj raširenosti u našoj sredini izolata Klebsiella pneumoniae koji produciraju OXA-48 karbapenemazu. U 2016.g. Značajno je povećan udio izolata Proteus mirabilis koji produciraju ESBL s 16% u 2015.g. na 35% u 2016.g.

Smanjen je udio izolata Acinetobacter baumannii rezistentnih na karbapeneme s 89% u 2015.g. na 82% u 2016.g.

Kod ostalih uzročnika stope rezistencije nisu značajnije odstupale u odnosu na prethodnu godinu.

Zaključak

Podaci o otpornosti bakterija na antibiotike u našoj sredini jasno ukazuju na ozbiljnost problema i obvezuju nas da učinimo maksimalne napore u provođenju mjera prevencije razvoja otpornosti i sprječavanju širenja otpornih mikroorganizama. To uključuje strogu disciplinu u propisivanju antimikrobnih lijekova kako u humanoj tako i u veterinarskoj medicini, pravilnu uporabu antibiotika te strogu kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi.

Datoteke uz članak
2016 G pozitivne 84.42 kB
2016 anaerobi i Camp. 58.60 kB
2016 G negativne parente. 64.96 kB
2016 G negativne peror. 63.57 kB

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
31.03.       visoka       nema       umjerena
01.04.       visoka       nema       umjerena
02.04.       visoka       nema       umjerena

Alergijski semafor

27.03.2023
Drveće        visoka
Korov        nema
Trave        niska

EU projekt


Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Epidemiološka ambulanta Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Epidemiološka ambulanta Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Epidemiološka ambulanta Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka