Osjetljivost i rezistencija bakterija na antibiotike u Varaždinskoj županiji u 2010.g.

Rezistencija gram pozitivnih bakterija na antibiotike u Varaždinskoj županiji u 2010. godini

Rezistencija gram negativnih bakterija na peroralne antibiotike u Varaždinskoj županiji u 2010. godini

Rezistencija gram negativnih bakterija na parenteralne antibiotike u Varaždinskoj županiji u 2010. godini


Uvod

                 Rezistencija bakterija na antibiotike rastući  je javnozdravstveni problem  s kojim se sve češće susreću liječnici koji rade u različitim granama medicine, a osobito oni koji liječe bolesnike podvrgnute invanzivnim dijagnostičkim i terapijskim zahvatima. Kako bi se sagledala veličina problema rezistencije u Hrvatskoj i u lokalnoj sredini , neophodno je imati pouzdane podatke o kretanju stopa rezistencije kod različitih bakterijskih patogena.  Osim što nas ti podaci upozoravaju o ozbiljnosti globalnog problema rezistencije bakterija na antibiotike , oni su i obvezujući u poduzimanju mjera prevencije razvoja rezistencije i sprječavanju širenja rezistentnih mikroorganizama. Poznavanje stopa osjetljivosti pojedinih patogena preduvjet je za uspješnost empirijske antimikrobne terapije.

Analiza podataka:

Podaci u tablicama rezultat su aktivnog praćenja  rezistencije bakterija na antibiotike  koje se provodi u organizaciji Odbora za praćenje rezistencije i pokazuju kretanje stope rezistencije pojedinih patogena na antibiotike u Varaždinskoj županiji u 2010.g.

U usporedbi s podacima iz 2009.g. ohrabruje smanjenje udjela pneumokoka s visokom rezistencijom na penicilin s 20% na 5% dok se istovremeno  povećao postotak pneumokoka s umjerenom rezistencijom na penicilin s 27% na 37%.

Od ostalih gram pozitivnih bakterija treba upozoriti da je došlo do povećanja stope rezistencije stafilokoka na mupirocin ,te da je potrebno ograničiti njegovu primjenu samo u svrhu eradikacije MRSA kliconoštva u nosu.Posebno treba naglasiti povećanje udjela izolata MRSA s 22% na 31% među svim izolatima Staphylococcus aureus.

 U 2010.g. povećao se udio izolata Haemophilus influenzae rezistentnih na kotrimoksazol s 15% na 24%.

Od gram negativnih bakterija  zapaža se u 2010.g. povećanje stope rezistencije E. coli na kinolone s13% na 15%.Udio izolata E.coli koji produciraju beta - laktamaze proširenog spekta (ESBLs) iznosi 8 % dok je u 2009.g. iznosio 7%.

Posebno zabrinjava  značajno povećanje udjela izolata Klabsiella pneumoniae koji produciraju beta-laktamaze proširenog spektra (ESBLs) s 38% u 2009.g. na 47% u 2010.g.Kod takvih ESBLs pozitivnih izolata Klebsiella pneumoniae prijeti opasnost da se razvije rezistencija i na karbapeneme kao  jedine preostale antimikrobne lijekove u liječenju teških infekcija uzrokovanih s takvim sojevima.Stoga  je neophodna velika budnost  u pogledu praćenja moguće pojave  izolata Klebsiella pneumoniae s rezistencijom na karbapeneme te poduzimanje preventivnih mjera kako bi se  spriječilo njihovo širenje.

U 2010.g. povećao se udio izolata Acinetobacter baumannii rezistentnih na imipenem s 8% na 20% i na meropenem s 4% na 17%.Radi se o vrsti koja postaje sve značajniji patogen, a zbog sklonosti razvoju višestruke rezistencije predstavlja dodatni terapijski problem.

Podaci za Pseudomonas aeruginosa u 2010.g.ukazuju na značajno povećanje udjela izotala rezistentnih na imipenem s 6% na 12% te na netilmicin i amikacin.

Zaključak

          Podaci o rezistenciji bakterija na antibiotike u našoj sredini  jasno ukazuju na veličinu problema i obvezuju nas da učinimo maksimalne napore u provođenju mjera prevencije razvoja rezistencije i sprječavanju širenja rezistentnih mikroorganizama. To podrazumijeva strogu disciplinu u uporabi antimikrobnih lijekova kako u humanoj tako i u veterinarskoj medicini, te kontrola infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi.

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
31.03.       visoka       nema       umjerena
01.04.       visoka       nema       umjerena
02.04.       visoka       nema       umjerena

Alergijski semafor

27.03.2023
Drveće        visoka
Korov        nema
Trave        niska

EU projekt


Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Epidemiološka ambulanta Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Epidemiološka ambulanta Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Epidemiološka ambulanta Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka