Odluka o proceduri stvaranja ugovornih obveza za nabavu roba, usluga i radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 12.000,00 EUR-a

09.01.2023
Datoteke uz članak
Odluka o proceduri stvaranja ugovornih obveza za nabavu roba, usluga i radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 12.000,00 EUR-a 27.43 kB
Prilog I 68.50 kB
Prilog II 73.50 kB
Prilog III 62.63 kB
Prilog IV 45.38 kB
Prilog V 12.40 kB
Prilog VI 40.93 kB
Prilog VII 40.15 kB
Prilog VIII 42.02 kB
Prilog IX 12.41 kB
Prilog X 43.99 kB
Prilog XI 71.50 kB
Prilog XII 70.50 kB

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
31.03.       visoka       nema       umjerena
01.04.       visoka       nema       umjerena
02.04.       visoka       nema       umjerena

Alergijski semafor

27.03.2023
Drveće        visoka
Korov        nema
Trave        niska

EU projekt


Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Epidemiološka ambulanta Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Epidemiološka ambulanta Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Epidemiološka ambulanta Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka