Kampanja "POVEZANI ZDRAVLJEM - KVALITETA ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM"
2008. godina je "Godina Zdravih gradova i županija" u kojoj slavimo 20 godišnjicu sjajnog projekta Svjetske zdravstvene organizacije implementiranog i kod nas posredstvom Hrvatske mreže zdravih gradova i županija (HZMG) koji, baveći se lokalnim, unaprjeđuje globalno zdravlje.

Ideja projekta utemeljena je na znanstveno potvrđenoj činjenici da je lokalna zajednica ta koja ima prirodni potencijal da brine o svojim članovima i činjenici da politika ima moć odlučivanja o zdravlju, a naglašava potrebu međusektorske suradnje u rješavanju kompleksnih javnozdravstvenih problema.

Sada već dulji niz godina Varaždinska županija i Grad Varaždin aktivno kreiraju i implementiraju vlastitu politiku zdravlja – politiku kojoj je zdravlje građana na vrhu političke agende, ne samo deklarativno, nego i stvarno.

Osobe s invaliditetom imaju jednako pravo na zdravlje kao i svi ostali građani i žitelji županije.

No, imaju li i jednake mogućnosti ostvarivanja najvećeg mogućeg stupnja zdravlja kao i ostali?

Stupanj zdravlja se povećava s mogućnostima.

Neke od mogućnosti koje nudi naša lokalna zajednica, navedene su u rasporedu aktivnosti tijekom mjeseca studenog – mjeseca posvećenog osobama s invaliditetom.

Download brošure (pdf datoteka ~ 1MB)

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
31.03.       visoka       nema       umjerena
01.04.       visoka       nema       umjerena
02.04.       visoka       nema       umjerena

Alergijski semafor

27.03.2023
Drveće        visoka
Korov        nema
Trave        niska

EU projekt


Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Epidemiološka ambulanta Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Epidemiološka ambulanta Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Epidemiološka ambulanta Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka