O Djelatnosti

Djelatnost za kliničku mikrobiologiju je organizacijska jedinica Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije koja provodi specijalističko-dijagnostičku zdravstvenu zaštitu prema jedinstveno utvrđenoj medicinskoj doktrini, pravilima struke i načelima medicinske etike i deontologije. Djelatnost za medicinsku mikrobiologiju ( u daljnjem tekstu Djelatnost ) obavlja javno zdravstvenu mikrobiološku djelatnost od interesa za Županiju putem specifičnog laboratorijskog rada koji uključuje mikrobiološka ispitivanja iz područja bakteriologije, virologije, parazitologije i mikologije.

Djelatnost pruža usluge kliničke mikrobiologije za: Opću bolnicu Varaždin sa Službom za plućne bolesti i TBC Klenovnik i Službom za kronične bolesti Novi Marof, Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, ordinacije primarne zdravstvene zaštite te privatne zdravstvene ustanove u Varaždinskoj županiji.

Djelatnost za kliničku mikrobiologiju akreditirana je kod Hrvatske akreditacijske agencije prema normi HRN EN ISO 15189, Medicinski laboratoriji - zahtjevi za kvalitetu i osposoblljenost za odabrana ispitivanja iz područja bakteriologije i virologije. 


POPIS MIKROBIOLOŠKIH PRETRAGA:

U našem laboratoriju obavljamo slijedeće pretrage:

 • bakteriološke pretrage oka i uha (bris);
 • bakteriološke pretrage uzoraka gornjeg i donjeg dišnog sustava (bris ždrijela, bris nazofarinksa, aspirat traheje, aspirat bronha, iskašljaj, BAL);
 • bakteriološke pretrage punktata tjelesnih šupljina (pleuralni punktat, perikardijalni punktat, peritonejska tekućina, sinovijska tekućina, CAPD);
 • bakteriološke pretrage krvi (hemokultura);
 • bakteriološke pretrage vrha intravaskularnih katetera;
 • bakteriološke pretrage urina (srednji mlaz urina, urin-kateter);
 • bakteriološke pretrage svih uzoraka vezanih uz akutne i kronične rane kože i mekih tkiva te organa (bris rane, aspirat rane, aspirat apscesa, bioptat tkiva);
 • bakteriološke pretrage uzoraka spolnog sustava (bris uretre, bris cerviksa, bris vagine, eksprimat prostate);
 • detekcija prisutnosti Chlamydia trachomatis molekularnom metodom Real-time PCR u kliničkim uzorcima (bris uretre, bris cerviksa, bris spojnice oka, urin);
 • detekcija prisutnosti Neisseria gonorrhoeae molekularnom metodom Real-time PCR u kliničkim uzorcima (bris uretre, bris cerviksa, urin);
 • detekcija prisutnosti Trichomonas vaginalis molekularnom metodom Real-time PCR u kliničkim uzorcima (bris uretre, bris cerviksa, urin);
 • detekcija prisutnosti Mycoplasma genitalium molekularnom metodom Real-time PCR u kliničkim uzorcima (bris uretre, bris cerviksa, urin);
 • sindromska kvalitativna multipleks molekularna dijagnostika za detekciju uzročnika infekcija gastrointestinalnog sustava (bakterije, virusi i paraziti);
 • sindromska kvalitativna multipleks molekularna dijagnostika za detekciju uzročnika sepse i gena za antimikrobnu rezistenciju (bakterije, gljive, geni za rezistenciju);
 • sindromska kvalitativna multipleks molekularna dijagnostika za detekciju uzročnika infekcija gornjeg dišnog sustava (bakterije, virusi);
 • sindromska kvalitativna multipleks molekularna dijagnostika za detekciju uzročnika infekcija donjeg dišnog sustava i gena za antimikrobnu rezistenciju (bakterije, virusi, geni za rezistenciju);
 • sindromska kvalitativna multipleks molekularna dijagnostika za detekciju uzročnika meningitisa/encefalitisa (bakterije, virusi, gljive);
 • bakteriološka pretraga na Ureaplasma urealyticum i Mycoplasma hominis, kultura s kvantifikacijom (bris uretre, bris cerviksa, urin);
 • otkrivanje i genotipizacija DNA humanog papiloma virusa (HPV) visokog i niskog rizika iz brisa cerviksa i brisa uretre; molekularnom metodom PCR u stvarnom vremenu (Real-time PCR);
 • bakteriološke pretrage stolice;
 • parazitološke pretrage stolice (nativno, MIFC, flotacija, obojeni preparat)
 • parazitološka pretraga perianalnog otiska;
 • detekcija antigena Cryptosporidium parvum i Cryptosporidium hominis u uzorku stolice imunokromatografskim testom (ICT);
 • detekcija antigena Entamoeba histolytica i Entamoeba dispar u uzorku stolice imunokromatografskim testom (ICT);
 • pretraga stolice na Rotavirus i Adenovirus (detekcija antigena imunokromatografskim testom (ICT));
 • pretraga stolice na Norovirus (detekcija antigena imunokromatografskim testom (ICT));
 • pretraga stolice na Astrovirus (detekcija antigena imunokromatografskim testom (ICT));
 • pretraga stolice na Enteroviruse (detekcija antigena imunokromatografskim testom (ICT));
 • pretraga stolice na Clostridium difficile toksin A i B;
 • detekcija antigena Helicobacter pylori u uzorku stolice imunokromatografskim testom (ICT);
 • detekcija antigena Legionella pneumophila serogrupe 1 iz urina imunokromatografskim testom (ICT);
 • detekcija antigena respiratornog scincicijskog virusa (RSV) iz aspirata nazofarinksa imunokromatografskim testom (ICT);
 • detekcija antigena respiratornih adenovirusa iz aspirata i brisa nazofarinksa imunokromatografskim testom (ICT);
 • detekcija antigena BHS-a u respiratornim uzorcima imunokromatografskim testom (ICT);
 • mikološke pretrage kože, sluznica, krvi, uha, urina, stolice;
 • gusta kap i krvni razmaz na malariju;
 • serološke pretrage na Epstein-Barr virus – EBV (VCA IgM, VCA/EA IgG, EBNA IgG) i serologija na Borellia burgdorferi;
 • serološke pretrage za dijagnostiku reumatoidnih stanja: AST-O, ASTA, CRP, RF;
 • biološka kontrola sterilizacije;
 • nadzorne kulture (MRSA, KPC, Acinetobacter baumannii i ostale);
 • pretrage bolničke nežive okoline;
 • mikrobiološka kontrola dezinfekcije endoskopa.   

Za potrebe obavljanja navedenih poslova obavlja se: prijem pacijenata, uzimanje uzoraka, preuzimanje donesenih uzoraka, razvrstavanje i protokoliranje, obrada uzoraka, mikroskopiranje, kultivacija, pregledavanje kultura, izvođenje testova za identifikaciju primjenom različitih metoda, testiranje osjetljivosti patogena na antimikrobne lijekove, interpretacija i javljanje nalaza kliničaru te davanje preporuka za antimikrobnu terapiju, davanje preporuka o izboru pretrage, vrsti uzorka i pravilnom načinu uzimanja i postupanja s uzorkom, priprema različitih vrsta hranjivih medija te kontrolu sterilnosti, hranjivosti ili selektivnosti hranjivih medija, osiguranje i kontrola kvalitete rada, obrada podataka, provođenje postupaka dekontaminacije, dezinfekcije i sterilizacije te kemijska, fizikalna i biološka kontrolu postupaka sterilizacije, provođenje sigurnosnih mjera zaštite na radu, postupanje s medicinskim otpadom sukladno sa zakonskom regulativom i ostali poslovi u radu mikrobiološkog laboratorija.

Ostale stručne aktivnosti Djelatnosti:

 • praćenje rezistencije bakterija na antibiotike u organizaciji Akademije medicinskih znanosti Republike Hrvatske na nacionalnoj i na lokalnoj razini
 • sudjelovanje u radu Povjerenstva i tima za kontrolu bolničkih infekcija u pojedinim bolnicama u županiji
 • sudjelovanje u međunarodnom projektu za praćenje osjetljivosti najčešćih invazivnih uzročnika na antimikrobne lijekove ( EARS-Net)
 • slanje izvješća o izvršenim mikrobiološkim pretragama u Hrvatski zavod za javno zdravstvo i u Djelatnost javnog zdravstva i socijalne medicine našeg Zavoda za Statistički godišnjak Varaždinske županije
 • slanje laboratorijskih prijava o izolaciji uzročnika zaraznih bolesti u Djelatnost za epidemiologiju
 • sudjelovanje u projektu praćenja bakterijskih meningitisa u Republici Hrvatskoj
 • suradnja s Referentnim centrima za pojedina područja kliničke mikrobiologije
 • suradnja sa Srednjim medicinskim školama Varaždinske županije u cilju edukacije novih zdravstvenih kadrova
 • edukacija i kontinuirano usavršavanje zdravstvenih radnika

Aktivnosti na području praćenja kvalitete

Djelatnost provodi brojne aktivnosti u osiguranju kvalitete rada prema pravilima dobre laboratorijske prakse kroz sustav unutarnje i vanjske kontrole kvalitete. Sudjelujemo u programu vanjske kontrole koje provode organizacija UK NEQAS (Ujedinjeno Kraljevstvo) (serološke pretrage na Eppstein Barr Virus, mikrobiološka dijagnostika infekcija uzrokovanih Clostridioides difficile, molekularna dijagnostika virusa HPV, brza dijagnostika virusa RSV) i organizacija LABQUALITY (Finska) (molekularna dijagnostika spolno prenosivih bolesti – Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, serološka pretraga na Borrelia burgdorferi, kultura ždrijela, brzi testovi na BHS-A, Helicobacter pylori, Rotavirus/Adenovirus). Također, sudjelujemo i u programu vanjske kontrole UK NEQAS EARS-Net iz područja bakteriologije koja obuhvaća kontrolu identifikacije i testiranja osjetljivosti bakterija na antibiotike. Osim toga u sustavu smo vanjske kontrole kvalitete koju provodi Referentni centar za rezistenciju bakterija na antibiotike Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“.

Djelatnost je dobila Potvrdu o akreditaciji 27. travnja 2018. godine na vremensko razdoblje od 5 godina uz redovan nadzor Hrvatske akreditacijske agencije. Svake godine u planu je proširenje područja akreditacije na veći broj pretraga. 

Ispitivanja i postupci se usklađeni su s normom, te s postupcima ispitivanja koji se temelje na europskim i svjetskim standardima. Upravljanje kvalitetom i kontinuirano poboljšanje kvalitete osigurava pouzdanost i točnost rezultata pretrage te zadovoljstvo naših korisnika   

Potvrda o akreditaciji 

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
31.03.       visoka       nema       umjerena
01.04.       visoka       nema       umjerena
02.04.       visoka       nema       umjerena

Alergijski semafor

27.03.2023
Drveće        visoka
Korov        nema
Trave        niska

EU projekt


Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Epidemiološka ambulanta Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Epidemiološka ambulanta Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Epidemiološka ambulanta Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka