O djelatnosti

Osnovni cilj Djelatnosti za zdravstvenu ekologiju je unapređenje i zaštita zdravlja stanovnika od štetnog djelovanja različitih čimbenika u okolišu (kemijskih, bioloških, mikrobioloških, fizikalnih) koji djeluju putem različitih medija u okolišu (voda, namirnice, zrak…).

Djelatnost za zdravstvenu ekologiju obavlja ispitivanja zdravstvene ispravnosti i kvalitete hrane, u proizvodnji i prometu te drugih uzoraka iz okoliša prije svega voda, praćenje, proučavanje i ocjenjivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće i stanja vodoopskrbe, kakvoće otpadnih, površinskih, voda iz bazena i drugih voda. Unutar Djelatnosti uzorkuje  se i određuje kvalitativno i  kvantitativno pelud u zraku.

 

Djelatnost  raspolaže sljedećim ovlaštenjima za rad od nadležnih ministarstava:

    •  Ministarstva zdravstva za obavljanje osnovne djelatnosti za obavljanje ispitivanja namirnica


    • Ministarstva poljoprivrede, šumarstava i vodnog gospodarstva za obavljanje ispitivanja otpadnih, površinskih  i podzemnih voda, sastav i kakvoća sedimenta  u površinskim vodama i obalnom sedimentu

 

U Djelatnosti za zdravstvenu ekologiju obvezujemo se na pružanje usluga visoke kvalitete i ispunjavanje zahtjeva svojih korisnika s punim povjerenjem, te je rad naših ispitnih laboratorija u skladu s akreditiranim metodama prema normi HRN EN ISO/IEC 17025.


Voditeljica djelatnosti:
Ivana Boltižar,
dipl.ing.
E-mail: ekologija@zzjzzv.hr, ivana.boltizar@zzjzzv.hr
www.zzjzzv.hr
Mob: +385 (99) 6446 263
Telefon: 042 653 160


Voditelj kvalitete:
Renata Zidarić dip.ing.,  struč. spec.,
E-mail: renata.zidaric@zzjzzv.hr
www.zzjzzv.hr
Mob: +385 (99) 2414  601
Tel: +385 (42) 653 153
Fax: +385 (42) 653 172


 

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
29.10.       nema       nema       nema
30.10.       nema       niska       nema
31.10.       nema       niska       nema

Alergijski semafor

31.10.2022
Drveće        nema
Korov        niska
Trave        nema

EU projekt


Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Epidemiološka ambulanta Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Epidemiološka ambulanta Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Epidemiološka ambulanta Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka