Pristup informacijama

Pravo građana na traženje i dobivanje informacija u Republici Hrvatskoj je ustavno pravo, a sloboda informiranja te dostupnost informacija regulirana je Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama građani svoje pravo na pristup informacijama ostvaruju podnošenjem zahtjeva Zavodu za javno zdravstvo Varaždinske županije.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti:

  • pisanim putem na adresu: Zavod za javno zdrastvo Varaždinske županije Ivana Meštrovića bb, 42 000 Varaždin
  • elektroničkim putem na adresu: info@zzjzzv.hr
  • na broj fax-a: 042/ 653-172
  • donijeti osobno u ravnateljstvo Zavoda radnim danom od 8:00 do 13:00 sati

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

  • izjavu stranke da se poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama
  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

Službenica za informiranje Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije je Renata Zidarić struč.spec.ing.org. 

tel: 042/ 653-153

fax: 042/ 653- 172

e-mail: info@zzjzzv.hr

Datoteke uz članak
ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA 15.52 kB
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu 211.77 kB
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu 212.55 kB
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu 212.32 kB
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu 212.48 kB

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
31.03.       visoka       nema       umjerena
01.04.       visoka       nema       umjerena
02.04.       visoka       nema       umjerena

Alergijski semafor

27.03.2023
Drveće        visoka
Korov        nema
Trave        niska

EU projekt


Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Epidemiološka ambulanta Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Epidemiološka ambulanta Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Epidemiološka ambulanta Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka